NK Cell (Natural Killer Cell)

NK-cell (Natural Killer Cell) หรือ เซลล์เพชรฆาต เเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในกลุ่ม Lymphocyte เช่นเดียวกับ T-cell ซึ่งมีหน้าที่หลักในการกำจัดเซลล์แปลกปลอมต่างๆ รวมถึงเซลล์ไวรัสด้วย วันนี้ ทาง VitaminsGen ขอเสนอบทความชิ้นหนึ่ง ซึ่งแสดงผลการศึกษาอันน่าสนใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการรับมือกับโรค COVID-19 ของ เซลล์เพชรฆาตนี้ และสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ NK-cell ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรามั่นใจว่า LENTIN PLUS 1000 จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้อย่างดีที่สุด ข้อมูลเพิ่มเติม >> LENTIN PLUS 1000 ข้อมูลเพิ่มเติม >> NK Cell https://ehoonline.biomedcentral.com/…/s40164-021-00199-1

NK Cell (Natural Killer Cell) Read More »