โพรไบโอติค (Probiotic) คืออะไร?

โพรไบโอติค (Probiotic) เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อการย่อยอาหาร หรือสภาพแวดล้อมในทางเดินอาหาร เช่น Lactobacillus และ Bifidobacterium เป็นต้น โพรไบโอติคช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคต่างๆ และช่วยเสริมสร้างสุขภาพของทางเดินอาหาร โพรไบโอติคสามารถพบได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น อาหาร หรือเครื่องดื่มที่เสริมด้วยจุลินทรีย์ดีที่มีประโยชน์ ซึ่งส่งผลให้ระบบย่อยอาหารของร่างกายทำงานได้ดียิ่งขึ้น การเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีลงไปในระบบย่อยอาหารของเรามีบทบาทสำคัญต่อการรักษาสุขภาพและสมดุลในร่างกายของเรา โพรไบโอติก (Probiotic) มีผลดีต่อสุขภาพในหลายด้าน เนื่องจากมันสามารถช่วยสมดุลและเสริมสุขภาพของระบบย่อยอาหารและร่างกายในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้: ผลิตภัณฑ์แนะนำ: Henry Blooms Daily Probiotic

โพรไบโอติค (Probiotic) คืออะไร? Read More »