About Us

บริษัท ดิ อิมมอร์ทัล จำกัด

Our Mission


Our team is passionate about natural health and wellbeing for the Thai people and we want to inspire and empower everyone to take control of their health, wellbeing and happiness. We live by our Philosophies,

Prevention is better than Cure. Practice what you Preach. Knowledge is Medicine. Less is More……

Our Family of 5 Medical Doctors and Surgeons, 3 Health Experts and 1 Advisor for the World Anti Aging Academy of Medicine are committed to supporting the health and wellbeing of our consumers at all times. We will never compromise on quality, we will always place the health and safety of our consumers as our Top Priority.

Trust in our team of doctors to make the right selection of health products for you and your family members at an affordable price. We are here to serve the Thai people and community.

เราเป็นบริษัทในเครือเดียวกับ NEW YOU CLINIC ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 ซึ่งยึดมั่นในหลักการที่ว่า “จะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อคนไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง และความเป็นอยู่ที่ดี โดย อาศัยสิ่งต่างๆ ที่มาจากธรรมชาติเป็นหลัก” และเรามีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเป็นผู้จุดประกาย และให้การสนับสนุนอย่างเต็มเปี่ยมแก่คนทุกๆ คน ในการที่จะเป็นผู้กำหนดคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ สุขภาพ และความสุขในการดำรงชีวิตของตนเอง และนี่คือปรัชญาที่เราจะยึดมั่นอย่างสูงสุดในทุกๆ การกระทำของเรา แน่นอนการป้องกัน ย่อมดีกว่าการปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นก่อน แล้วจึงค่อยตามแก้ไขเสมอ เราขอสนับสนุนขอคุณเริ่มลงมือกระทำ และปฏิบัติในสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ และแนะนำผู้อื่น นี่คือสิ่งที่เรียบง่าย แต่ทรงคุณค่า

คณะทำงานอันเปรียบเสมือนครอบครัวอันอบอุ่นของเรา ประกอบด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชกรรม และศัลยกรรมจำนวน 5 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจำนวน 3 ท่าน และที่ปรึกษาจาก World Anti-Aging Academy of Medicine อีก 1 ท่าน ซึ่งทุกท่านเหล่านี้ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะกระทำทุกสิ่งเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายในการมีสุขภาพและการ ดำรงชีวิตที่ดีที่สุด เราจะยึดมั่นในหลักการด้านคุณภาพอย่าง

ขอให้ไว้วางใจในคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา ซึ่งจะเป็นผู้ทำการคัดสรรผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพต่างๆ ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวคุณเองและสมาชิกในครอบครัวขอบคุณทุกคน ด้วยราคายุติธรรม บริษัทของเราพร้อมเสมอที่จะให้การบริการอย่างดีที่สุดแก่คนไทยและสังคมไทย

We are here to serve you


  • เป็นที่รวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงามโดยเฉพาะ

  • ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการคัดสรรโดยคณะแพทย์ผู้บริหารบริษัทแล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยสูง มีคุณภาพสูง และมีประสิทธิภาพ

  • เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและคัดสรรมาอย่างดี เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพต่างๆ อย่างครอบคลุม ให้ผู้ซื้อมีความรู้สึกปลอดภัย ไว้วางใจได้และประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และผู้จัดจำหน่ายซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก
Shopping Cart
Scroll to Top