Blog

NK Cell (Natural Killer Cell)

NK-cell (Natural Killer Cell) หรือ เซลล์เพชรฆาต เเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในกลุ่ม Lymphocyte เช่นเดียวกับ T-cell ซึ่งมีหน้าที่หลักในการกำจัดเซลล์แปลกปลอมต่างๆ รวมถึงเซลล์ไวรัสด้วย วันนี้ ทาง VitaminsGen ขอเสนอบทความชิ้นหนึ่ง ซึ่งแสดงผลการศึกษาอันน่าสนใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการรับมือกับโรค COVID-19 ของ เซลล์เพชรฆาตนี้ และสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ NK-cell ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรามั่นใจว่า LENTIN PLUS 1000 จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้อย่างดีที่สุด ข้อมูลเพิ่มเติม >> LENTIN PLUS 1000 ข้อมูลเพิ่มเติม >> NK Cell https://ehoonline.biomedcentral.com/…/s40164-021-00199-1

ซิงค์ (Zinc) มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร?

ซิงค์เป็นสารอาหารชนิดหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตของเด็ก และสนับสนุนระบบภูมิต้านทาน หากร่างกายมีซิงค์ที่อยู่ในต่ำจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค และความเจ็บป่วย ซิงค์ช่วยสนับสนุนการทำหน้าที่หลายอย่างภายในร่างกายมนุษย์ และสนับสนุนระบบภูมิต้านทานด้วยเช่นกัน ซิงค์ช่วยร่างกายสร้างโปรตีน และ DNA ช่วยสมานแผล และมีบทบาทต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก นอกจากนั้น ซิงค์ยังมีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย ซิงค์เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยมีอยู่ภายในอาหารหลายชนิด เช่น ถั่ว เนื้อสัตว์ และเนื้อปลา นอกจากนั้น ยังมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซิงค์จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดอีกด้วย บทความนี้จะกล่าวถึงคุณประโยชน์ต่าง ๆ ของซิงค์ รวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากภายในร่ากายมีซิงค์ไม่เพียงพอ และแหล่งของซิงค์ที่เป็นประโยชน์ คุณประโยชน์ 11 ประการของซิงค์ ประโยชน์ที่สำคัญของซิงค์ต่อการทำหน้าที่ภายในร่างกาย ได้แก่ 1. สนับสนุนการทำหน้าที่ของระบบภูมิต้านทาน: ร่างกายต้องการซิงค์เพื่อให้ระบบภูมิต้านทานทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม หากร่างกายมีซิงค์อยู่ในระดับต่ำ ก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่าง ๆ เช่น โรคปอดอักเสบ 2. รักษาอาการท้องเสีย: องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้เสริมซิงค์แก่ทารกที่มีอาการท้องเสีย มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ซิงค์ช่วยร่นระยะเวลาของการเกิดท้องเสียให้สั้นลง โดยเฉพาะในผู้ที่รับประทานอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ 3. ช่วยสมานแผล: ซิงค์มีบทบาทช่วยเสริมสร้างสุขภาพผิว ผู้ที่มีแผลเรื้อรัง หรือมีแผลพุพอง บ่อยครั้งมักเกิดจากภายในร่างกายมีซิงค์อยู่ในระดับต่ำ ผู้ที่เป็นแผลแล้วหายยาก แพทย์ก็อาจแนะนำให้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซิงค์ มีผลงานวิจัยในปี …

ซิงค์ (Zinc) มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร? Read More »

Shopping Cart